รมว.พม.ผุดไอเดียเป็นเจ้าภาพจัด “World Urban Forum (WUF)” อาศัยพลังอาสาสมัคร หลังเข้าร่วมพิธีเปิด WUF ครั้งที่ 11 ณ ประเทศโปแลนด์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รมว.พม.ผุดไอเดียเป็นเจ้าภาพจัด “World Urban Forum (WUF)” อาศัยพลังอาสาสมัคร หลังเข้าร่วมพิธีเปิด WUF ครั้งที่ 11 ณ ประเทศโปแลนด์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้แทนไทย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมที่อยู่อาศัยโลก (World Urban Forum) ครั้งที่ 11 (WUF 11) ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ เมืองคาโตวิทเซ (Katowice) ประเทศโปแลนด์ เป็นการประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid) และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 25,000 คน จากทั่วโลก ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการขยายตัวของเมืองในหมู่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และพัฒนาองค์ความรู้โดยรวมของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยเน้นการประสานงานและความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA)นายจุติ กล่าวชื่นชมการจัดการงานดังกล่าวและตอกย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค (APEC) ด้านสตรี ของกระทรวง พม. ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2565 โดยจะใช้อาสาสมัครเป็นพลังร่วมในการจัดงานดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นศักยภาพของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระดับนานาชาติ และเสนอความคิดในการเป็นเจ้าภาพจัดงานที่อยู่อาศัยโลก (World Urban Forum – WUF) โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อันจะเป็นเวทีสำคัญที่ไทยสามารถนำเสนอความสำเร็จด้านที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกต่อไป :Cr;มณสิการ รามจันทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น