นายกลุงตู่ มอบ รมว.สุชาติ บินเจรจาเกาหลีขอโควตาส่งแรงงานเพิ่ม..พร้อมหารือระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ หรือ EPS - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายกลุงตู่ มอบ รมว.สุชาติ บินเจรจาเกาหลีขอโควตาส่งแรงงานเพิ่ม..พร้อมหารือระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ หรือ EPS

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าเยี่ยมคารวะ นายลี จอง ชิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือข้อราชการด้านแรงงานประเด็นการขยายตลาดแรงงานระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ (EPS) และการแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย โดยมี นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต ณ กรุงโซล นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ กระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยได้มาทำงานในต่างประเทศ กระทรวงแรงงานขอขอบคุณรัฐบาลเกาหลีที่ดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี และในวันนี้เปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือข้อราชการด้านแรงงานโดยเฉพาะความร่วมมือในการขยายตลาดแรงงานระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ (EPS) ซึ่งในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ที่มีการตรวจคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นก่อนเดินทาง และมีความพร้อมในการจัดส่งแรงงานมาทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี จึงอยากให้ทางการเกาหลีพิจารณาเพิ่มโควตาการจัดส่งแรงงานระบบ EPS ให้กับประเทศไทย ส่วนการขยายอายุแรงงานในระบบ EPS นั้น ปัจจุบันรัฐบาลเกาหลีมีนโยบายส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ จึงอยากให้มีการปรับข้อจำกัดด้านอายุขั้นสูงของแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสแรงงานสูงอายุและมีประสบการณ์ทำงานสูงสามารถทำงานในเกาหลีได้ ขณะที่การแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนั้น ประเทศไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการจดทะเบียนแรงงานให้ถูกกฎหมาย เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อย่างถูกต้องและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในเกาหลีใต้ตามระบบ EPS จำนวน 22,663 คน ส่วนใหญ่ทำงานในภาคการผลิต ก่อสร้าง เกษตรและปศุสัตว์ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้กำหนดให้การเดินทางเข้าประเทศไม่ต้องกักตัว เมื่อการนำเข้าแรงงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะส่งผลดีต่อแรงงานไทยเช่นกัน โอกาสนี้รมว.สุชาติ ยังได้กล่าวถึงมาตรการดูแลแรงงานในประเทศไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาด้วย ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านแรงงานระหว่างกันรวมทั้งกระชับความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ด้าน นายลี จอง ชิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า ในนามรัฐบาลเกาหลีใต้ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและคณะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะกระชับความร่วมมือด้านแรงงานในวันนี้ แรงงานไทยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ เนื่องจากปัจจุบันแรงงานไทยในเกาหลีใต้มีมากเป็นอันดับสองของจำนวนแรงงานต่างชาติทั้งหมดที่เข้ามาทำงานในเกาหลีใต้ ส่วนประเด็นข้อหารือต่างๆ ในวันนี้จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น