กทม. ร่วมพิธีลงนาม MOU ผนึกกำลังป้องกันและควบคุมวัณโรคของประเทศไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กทม. ร่วมพิธีลงนาม MOU ผนึกกำลังป้องกันและควบคุมวัณโรคของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65  แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมวัณโรคของประเทศไทย ระหว่างสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารสำนักอนามัย ร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่

ผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมวัณโรคของประเทศไทย ประกอบด้วย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย นายกสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมี พลเรือเอกทรงวุฒิ บุญอินทร์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมผู้แทนของหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา ส่งเสริมสนับสนุน ดูแลรักษา ควบคุมและป้องกันวัณโรค ตลอดจนรับมือและแก้ไขสถานการณ์ด้านภัยคุกคาม ด้านสุขภาพกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประชาชนทั่วไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิด และผู้สัมผัสร่วมบ้าน ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมวัณโรคของประเทศไทย ในส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร จะร่วมดำเนินกิจกรรมการตรวจค้นหาผู้ป่วยวัณโรค และให้การรักษา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายกิจกรรมไปนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร และชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยทั่วถึง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งสถานพยาบาลที่รับผิดชอบในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการและส่งเสริมการให้สุขศึกษาเรื่องวัณโรค และโรคระบบการหายใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยวัณโรค เข้าสู่ระบบการรักษา และช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น