นายกฯ มอบสารวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 ย้ำให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการบริการ และการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองสังคมไทยยุคชีวิตวิถีใหม่ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายกฯ มอบสารวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 ย้ำให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการบริการ และการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองสังคมไทยยุคชีวิตวิถีใหม่


นายกฯ มอบสารวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 ย้ำให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการบริการ และการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองสังคมไทยยุคชีวิตวิถีใหม่ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบสารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และกำลังใจมายังคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีทุกคน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นับเป็นระยะเวลากว่า 9 ทศวรรษ ที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมีบทบาทสำคัญในการอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินผ่านยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการในทุกระดับ เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปี 2565 นับเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกคนที่จะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน และขอชื่นชมบุคลากรในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้ง 27 หน่วยงาน ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญในการร่วมบูรณาการการทำงานที่เป็นไปตามโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและชาติบ้านเมือง พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการบริการและการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อสังคมไทยในยุคชีวิตวิถีใหม่ และพร้อมรองรับความท้าทายในอนาคต ทั้งนี้ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น