รมว.พม. รับมอบเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เวอร์ชั่นเด็ก จากเพจ Because We Care ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมรณรงค์ต่อต้าน Bully - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. รับมอบเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เวอร์ชั่นเด็ก จากเพจ Because We Care ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมรณรงค์ต่อต้าน Bully

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้ทีมงาน เพจ Because We Care นำโดย พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะผู้ดูแลเพจ Because We Care เข้าพบ เพื่อรับมอบเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เวอร์ชั่นเด็ก ที่แสดงศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการบูลลี่ (Bully) ทางสังคม อีกทั้งหารือถึงความร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านการบูลลี่ (Bully) ในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างให้คนรุ่นใหม่เป็น “Active Citizen Leadership” หรือที่เรียกว่า “ผู้นำพลเมืองดี” ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ด้วยการนำทักษะการสื่อสารเชิงบวกที่สร้างกำลังใจ การรู้จักหน้าที่ของตน ให้เกียรติ ไม่บูลลี่ (Bully) ผู้อื่น ซึ่งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับเพจ Because We Care และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “พลเมืองดี ไม่ bully ทุกรูปแบบ” พร้อมทั้งเปิดตัวเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ (#พลเมืองดี Active Citizen พลเมืองดี ไม่ Bully ทุกรูปบบ) 

"วันนี้ผมได้รับมอบเพลงปล่อยผ่าน จากทีมงาน เพจ Because We Care เพื่อขยายการประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ" รมว.พม.กล่าว พร้อมระบุว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ ซึ่งกระทรวง พม. ดำเนินการเพียงลำพังไม่ได้ ต้องร่วมกันทำทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้เราทำในเรื่องของปัญหาสังคมคือการบูลลี่ (Bully) เราไม่อยากเห็นการบูลลี่ (Bully) ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือสถานที่ใดก็ตาม แม้กระทั่งการล่วงละเมิดทางเพศ เราต้องช่วยกันป้องกัน สร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ทั้งนักเรียน เด็ก และผู้ปกครอง ดังนั้น การใช้เพลงมาเป็นสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราเรียนรู้กันมาแล้วว่า วิธีที่จะเข้าถึงจิตใจของคน คือ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ดังนั้น โครงการนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจะมีการประกวดร้องเพลงปล่อยผ่าน พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษา ทุกคนต้องมีส่วนร่วมเพื่อทำให้สังคมนี้เข้มแข็ง และปลอดภัยสำหรับเด็กๆและนักเรียนทุกคน 

"ผมหวังว่า ทุกท่านจะร่วมมือในโครงการนี้กับเราทางใดทางหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องบริจาค แต่ให้ความรัก ให้การสนับสนุนก็จะทำให้งานนี้สำเร็จ สิ่งสำคัญที่สุดคือความยั่งยืน เราต้องสร้างความกล้า สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก ครอบครัว และสังคม โดยหวังว่าทุกท่านจะช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งครับ"นายจุติ กล่าว


ทางด้านพ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า เพจ Because We Care ในฐานะที่เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุ การให้คำปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งการถูกบูลลี่ (Bully) ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของบทเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ที่ต้องตกเป็นผู้ถูกกระทำ จากการดูถูกเหยียดหยาม การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม รวมถึงพฤติกรรมในการต่อต้านทางสังคมต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาร่วมรณรงค์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึก ยุติ ยับยั้ง การกระทำที่ไม่เหมาะสม 

โดยล่าสุด เพจ Because We Care ได้มีการขยายผลไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยดำเนินกิจกรรม " รวมพลัง เครือข่าย พลเมืองดี" ด้วยการนำตัวแทนเด็กและเยาวชน ได้แก่ ด.ญ.ชาณิดา โฉมเฉลา (น้องปลายนวม) จากเวที The Voice Kids Thailand ด.ญ.ปวริศา เติมจิตรอารีย์ (น้องปาญ่า) ด.ญ.นภัสร์นันท์ วงศ์วิวัฒน์ (น้องอัยอิ) และน้องๆ เยาวชนจากรายการ The CAMP ค่ายหรรษา ThaiPBS ได้แก่ ด.ญ.วรรณกร สว่างวงศ์ (โอปอล) ด.ญ.มนัสสมา ผ่องใส (น้องนามะ) และ ด.ญ.วรรณวรัณธร ทิพยะวัฒน์ (น้ำอิง) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับร้องเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เวอร์ชั่นเด็ก 

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก คุณประสงค์ กรรโมทาร Producer ThaiPBS ที่นำตัวแทนเด็กและเยาวชนในสังกัดมาร่วมขับร้องเพลง และได้รับเกียรติจากคุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ครูปุ้ม พงศ์พรหม) นักประพันธ์เพลงชื่อดังของประเทศไทย ศิลปินศิลปาธร ศิลปินร่วมสมัย สาขาดนตรี ปี 2560 จาก กระทรวงวัฒนธรรม และคุณกริช อิทธิโชติกร ผู้ประพันธ์เพลง เรียบเรียงทำนอง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เพื่อปรับเนื้อหาของเพลงให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ประพันธ์เพลงท่อนแรพ โดยคุณ Thalassa Tapia Ruano

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น