ก.อุตฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและยับยั้งไวรัส จากบริษัท IHI เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ก.อุตฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและยับยั้งไวรัส จากบริษัท IHI เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2565  เวลา 14.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและยับยั้งไวรัส จากบริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด โดยการบริจาคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของสนับสนุนการป้องกันการติดเชื้อและลดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งกระทรวงฯ ซึ่งจะนำไปใช้งานในห้องประชุม ลิฟต์โดยสาร ตลอดจนจุดสแกนนิ้วมือ 

โดยมีข้าราชการลูกจ้างกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับประโยชน์และได้รับการปกป้องมากยิ่งขึ้น โดยมี นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องชุณหะวัณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น