พม. เปิดการแข่งขัน Hackathon ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบาง ยุคการระบาดของ COVID – 19 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พม. เปิดการแข่งขัน Hackathon ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบาง ยุคการระบาดของ COVID – 19

เมื่ิอวันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Hackathon ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางในสังคมเมืองในยุคการระบาดของโรค COVID – 19 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการแข่งขัน ได้แก่ ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธร ปีติดล และนายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน เข้าร่วม ณ ห้อง Magic 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายธนสุนทร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดการแข่งขัน Hackathon ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางในสังคมเมืองในยุคการระบาดของโรค COVID – 19 เพื่อให้ได้ข้อเสนอนวัตกรรมทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบางในสังคมเมืองที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ ที่มีความเสียเปรียบทางด้านโอกาส และการอยู่ในภาวะพึ่งพิง ประกอบกับการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทยที่ยังไม่ครอบคลุมและระดับสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่เพียงพอ เพื่อที่นำไปสู่การลดผลกระทบด้านต่างๆ หรือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะที่มีความไม่แน่นอน ความไม่มั่นคงสูง และความเสี่ยงที่จะต้องตกอยู่ในวัฏจักรความยากจน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา
นายธนสุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้กระทรวง พม. จึงมีการเปิดการแข่งขัน Hackathon ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางในสังคมเมืองในยุคการระบาดของโรค COVID – 19 เพื่อให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้นำเสนอแนวคิด/ผลงาน (Pitching) ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการแข่งขัน และพรุ่งนี้ (24 มิ.ย. 65) จะมีการประกาศผลรางวัลการแข่งขัน โดยผู้ชนะเลิศ มีเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ มีเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย มีเงินรางวัล 5,000 บาท ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล:Cr;มณสิการ รามจันทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น