การเคหะฯจัดเตรียม “โครงการพรพระร่วงประสิทธิ์” รองรับชาวชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ที่ประสบอัคคีภัยอยู่ฟรีในเดือนแรก ! ..99 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การเคหะฯจัดเตรียม “โครงการพรพระร่วงประสิทธิ์” รองรับชาวชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ที่ประสบอัคคีภัยอยู่ฟรีในเดือนแรก ! ..99

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจชาวชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ ได้ประชุมหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือชาวชุมชนต่อไป

ายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
เมื่อวานนี้ (21 มิถุนายน 2565) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก จึงมอบให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ พร้อมทั้งหารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับการรักษาพยาบาล เรื่องการย้ายโรงเรียนของเด็กระหว่างเทอม และต้องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถประกอบอาชีพได้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ประธานชุมชนพัฒนาบ่อนไก่จะต้องสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย รวมทั้งความต้องการในด้านต่างๆ และรวบรวมข้อมูลส่งให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการและประสานงานกับการเคหะแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติได้มอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่และผู้ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านพระราม 4 อาคาร B พร้อมทั้งเตรียมที่อยู่อาศัยชั่วคราวไว้รองรับให้กับผู้ประสบภัยได้เข้าอยู่ภายในโครงการพรพระร่วงประสิทธิ์ฟรี โดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเวลา 1 เดือน ส่วนเดือนถัดไปเสียค่าเช่าเพียง 999 บาท/เดือน

“การเคหะแห่งชาติมีห้องว่างในโครงการพรพระร่วงประสิทธิ์กว่า 100 ห้อง สามารถรองรับชาวชุมชนที่ประสบอัคคีภัยได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งจะดูแลค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟในเดือนแรก โดยผู้อยู่อาศัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนเดือนต่อไปคิดค่าเช่าเพียงเดือนละ 999 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการให้ทุกหน่วยราชการในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด” นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น