อธิบดีกรมพัฒน์ฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อธิบดีกรมพัฒน์ฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ


อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เฝ้ารับเสด็จฯ และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังเฝ้ารับเสด็จและรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ฝึกช่างทำขาเทียม ป้อนโรงงานขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ 90 แห่ง มีความต้องการช่างเครื่องช่วยคนพิการในโรงพยาบาลประจำอำเภอและประจำจังหวัดจำนวนมาก เพื่อทำงานในโรงพยาบาลทั่วประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างทำขาเทียมให้เพียงพอและสามารถบริการคนพิการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานในสาขาดังกล่าว ให้สามารถทำงานในโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลจังหวัดและชุมชนได้ต่อไป
นายประทีป กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นำผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างเครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 5 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 1 กรกฎาคม 2565 รวมระยะเวลาฝึก 700 ชั่วโมง (5 เดือน) ซึ่งมูลนิธิขาเทียมพิจารณาแล้วว่า มีความชำนาญ มีทักษะฝีมือ สามารถจัดทำขาเทียมให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดได้ จึงนำผู้เข้าฝึกอบรมออกฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม ร่วมกับหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 เพื่อผลิตขาเทียมส่งมอบให้คนพิการขาขาดในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ในการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้นำนิทรรศการสาธิตอาชีพ สาธิตการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สาธิตการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สาธิตการทำสบู่รังไหม การประดิษฐ์เข็มกลัดรูปผีเสื้อ การประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกกระเจียว เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ภารกิจ และบทบาทในด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ประชาชนที่มาร่วมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ได้รับรู้และมีส่วนร่วมกิจกรรมที่นำออกสาธิตด้วย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมโรงแรมเลิศนิมิตร อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น