กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยการมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน COVID- 19 ให้แก่ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม โรงเรียนวัดพระยายัง โดยมีนายสมพล โนดไธสง นายเดชา จาตุธนานันท์ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะจิตอาสาสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น