ปลัด มท. นำผู้ว่าฯ เมืองสองแคว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางการนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม สะอาด และปลอดภัยอย่างยั่งยืน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ปลัด มท. นำผู้ว่าฯ เมืองสองแคว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางการนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม สะอาด และปลอดภัยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 65 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของเมือง โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 นายรณรงค์ นครจินดา นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นายชิดชัย อังคะไวมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ดร. เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ดร. ถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหาของสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พันกันยุ่งเหยิงรุงรังบนเสาไฟฟ้าโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยและใจกลางเมืองของจังหวัดต่าง ๆ ซึ่ง รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายและเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในบริเวณสถานที่สำคัญของจังหวัด โดยที่จังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดและประเทศไทย เป็นโบราณสถานที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคการสถาปนาเมืองพิษณุโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาสักการะองค์พระพุทธชินราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัด รวมถึงสถานที่สำคัญโดยรอบ เช่น พระราชวังจันทน์ วัดนางพญา ฯลฯ แต่ทว่า ภาพที่ชินตาของคนไทยและนักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็น คือ สายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่ระโยงระยางเป็นภาพไม่น่ามอง และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาของนักท่องเที่ยว

"ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับทางวัด ทำให้ทัศนียภาพบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละหลายแสนคน ให้ไม่มีสภาพสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารที่รกรุงรัง ทั้งยังจะทำให้ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีทัศนียภาพที่สวยงาม แก้ปัญหามลพิษทางสายตา ที่บดบังสถาปัตยกรรรม" นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

ด้าน ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ในขณะนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารบริเวณด้านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร บริเวณถนนพุทธบูชา (หน้าวัด) และถนนจ่าการบุญ (ด้านข้างวัด) และมีแผนที่จะดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดิน ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ดำเนินการนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโดยเร่งด่วนต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ขอให้จังหวัดพิษณุโลกบูรณาการเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ดูแลเรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณวัด เพื่อทำให้วัดมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งเชิงประวัติศาสตร์และคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งขับเคลื่อนการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทำให้เมืองพิษณุโลกกลายเป็น “เมืองสวยไร้สาย” เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น