รองนายกฯ “วิษณุ” แจ้ง ครม. ทราบเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ดูแลความเรียบร้อยหลังปลดล็อคพ้นยาเสพติดตั้งแต่ 9 มิ.ย. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รองนายกฯ “วิษณุ” แจ้ง ครม. ทราบเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ดูแลความเรียบร้อยหลังปลดล็อคพ้นยาเสพติดตั้งแต่ 9 มิ.ย.

รองนายกฯ “วิษณุ” แจ้ง ครม. ทราบเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ดูแลความเรียบร้อยหลังปลดล็อคพ้นยาเสพติดตั้งแต่ 9 มิ.ย. ไปจนกว่า พ.ร.บ.กัญชาฯ มีผลบังคับ เผยสภาเพิ่มพิจารณากฎหมาย 8 มิ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ทราบถึงแนวทางที่รัฐบาลได้เตรียมการเพื่อรองรับกรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะบังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป และจะมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกินร้อยละ 0.2โดยน้ำหนัก

รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุม ครม. ว่าในระหว่างที่ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ... ซึ่งจะเป็นกฎหมายวางแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลการใช้กัญชากัญชงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ มีผลบังคับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัฐบาลเตรียมตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข รมว.ยุติธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ส. ปลัดกระทรวง กระทรวงต่างๆ อาทิ การต่างประเทศ เกษตรและสหกรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อธิบดีกรมศุลกากร ตำรวจ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ รามาธิบดี ศิริราช นักวิชาการ และภาคประชาชน

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาฯ จะทำหน้าที่ในประเด็นต่างๆ อาทิ การรับคำร้องทุกข์ การหามาตรการทางกฎหมายเพื่อดูแลปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ไปจนกว่า พ.ร.บ.กัญชาฯ จะมีผลใช้บังคับ รวมถึงการทำความเข้าใจกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะInternational Narcotic Control Board หรือ INCB ถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในประเทศไทยระหว่างที่ พ.ร.บ.กัญชาฯ ยังไม่มีผลบังคับ ทำความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศไทยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากัญชาล้นทะลักระหว่างกันภายหลังเปิดกัญชาเสรี

ตลอดจน การทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยของกัญชา กัญชง ที่มีอยู่ ซึ่งมีพฤติการณ์หลายอย่างที่รัฐจะยังควบคุมแม้ตามกฎหมายกัญชา กัญชงจะไม่เป็นยาเสพติดแล้ว เช่น การสูบ เสพจะต้องไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นไม่เช่นนั้นจะเป็นความผิด หรือเสพแล้วขับรถก็จะมีความผิดตามกฎหมายจราจร การขายกัญชา กัญชงให้เด็กและสตรีมีครรภ์จะมีความผิดตามกฎหมายอื่นได้ แนวทางการใช้ช่อดอกกัญชาที่ต้องระวัง รวมถึงกรณีการนำกัญชาไปแปรรูปอาจจะเสียภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ เป็นต้น

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรียังได้แจ้งที่ประชุม ครม. ทราบถึงผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ประชาชนทั่วไปจะสามารถปลูกกัญชาได้ รวมถึงการเสพ การสูบ การบริโภค กัญชา กัญชง สามารถทำได้โดยถูกกฎหมาย ขณะที่การผลิตสารสกัดจากกัญชา กัญชง ที่มีค่า THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 จะไม่เป็นยาเสพติด

นอกจากนี้ ยังจะมีผลให้ต้องมีการปล่อยนักโทษและผู้ต้องขังในคดีกัญชา ประมาณ 4,227 คน ต้องจำหน่ายคดีกัญชาที่อยู่ในศาล 7,488 คดี เงินที่ยึดไว้ในคดีกัญชา 110 ล้านบาท ต้องคืนให้แก่เจ้าของ และกัญชาของกลางที่ยึดไว้รอคำพิพากษา 16,030 กิโลกรัม จะต้องคืนแก่เจ้าของเช่นกัน ซึ่งกัญชาจำนวนนี้ไม่สามารถเผาทำลายได้เนื่องจากศาลยังไม่มีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีมาตรการมาดูแลเพื่อป้องกันปัญหาการกระจายกัญชาส่วนนี้สู่ท้องตลาดต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ความคืบหน้าของ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ... ขณะนี้ มีร่างกฎหมายอยู่ 2 ฉบับที่อยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร์ คือร่างของพรรคภูมิใจไทย และของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่นายกรัฐมนตรีรับรองก่อนเสนอไปยังสภาฯ แล้ว ซึ่งทั้ง 2 ร่างจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันที่พรุ่งนี้ (8 มิ.ย. 2565)

“รองนายกรัฐมนตรีได้เรียนให้ ครม. ทราบว่าขณะนี้ทัศนคติประชาชนในเวลานี้ไปในทางที่มองว่าควรจะเปิดเสรีกัญชาได้ และอีกไม่ช้าก็จะมีกฎหมายมาควบคุมอยู่แล้ว ซึ่งหลักการของกฎหมายก็ได้วางเรื่องสำคัญๆ ไว้ได้ดี เช่น ห้ามจำหน่ายกัญชา ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงหญิงมีครรภ์ การห้ามโฆษณากัญชาในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ แต่ในระหว่างที่กฎหมายยังไม่มีผลบังคับนี้ รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อน แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้เตรียมรับมือกับเรื่องนี้ไว้แล้วและจะสามารถรับมือประเด็นต่างๆได้ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น