ธนชาตประกันภัย ลุยต่อโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 หนุนบทบาทชุมชนร่วมแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ธนชาตประกันภัย ลุยต่อโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 หนุนบทบาทชุมชนร่วมแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ธนชาตประกันภัย และ ศปถ. เปิดรับสมัครชุมชนเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 เริ่มแล้ววันนี้ - วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ย้ำเป้าหมายผลักดันชุมชนให้เป็นฮีโร่ลดอุบัติเหตุบนถนน สร้างโอกาสเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์จุดเสี่ยง พร้อมยกระดับปัญหาเข้าสู่กลไกของภาครัฐ และรับการสนับสนุนงบประมาณชุมชนละ 200,000 บาท เพื่อให้ 10 ชุมชน ได้ร่วมเปลี่ยนจุดเสี่ยงให้เป็นพลังสร้างวิถีขับขี่รถบนถนนอย่างปลอดภัย

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. และธนชาตประกันภัย พร้อมเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานพฤติกรรมทางสังคมใหม่ ที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนที่คนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมมือกันทำได้ โดยการสร้างแรงผลักดันให้ชุมชนทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงบนถนนของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น จากการเติบโตของเมืองที่ขยายเข้ามาถึงชุมชนและการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถ โดยปีนี้ โครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กับ 10 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก ชุมชนละ 200,000 บาท ซึ่งเงื่อนไขของการรับสมัคร ประกอบด้วย 1. การหาแนวร่วมจากหลากหลายอาชีพเข้าร่วมทีมไม่น้อยกว่า 4 คน 2. พื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต้องเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือ เทศบาล 3. แสดงภาพพิกัดชุมชนและจุดเสี่ยงได้อย่างชัดเจน 4. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง (ลักษณะความเสี่ยงทางกายภาพ,ลักษณะความเสี่ยงจากพฤติกรรมทางสังคมหรือเป็นปัญหาในทั้ง 2 ลักษณะ) 5. มีทีมที่ปรึกษาและมีเอกสารรับรองหรือหนังสือแสดงเจตจำนงจากหน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ และ 6. สามารถสรุปแนวทางพร้อมแผนการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงได้อย่างตรงจุด


"โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 1 และปี 2 ประสบความสำเร็จอย่างมาก ตอนนี้เรามีแนวร่วมสร้างความปลอดภัยบนถนนแล้วกว่า 231 ชุมชนทั่วประเทศ คาดว่าปีนี้จะขยายแนวร่วมผ่านการเปิดรับสมัครได้เพิ่มอีกกว่า 150 ชุมชน โดยทุกชุมชนจะได้มีโอกาสลุกขึ้นมาจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่เห็นสภาพปัญหา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดอุบัติเหตุ และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะได้รู้วิธีการแก้ไขที่ตรงจุด ที่สำคัญยังได้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการความปลอดภัยบนถนน และขั้นตอนการนำปัญหาเข้าสู่กลไกการทำงานของภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยธนชาตประกันภัยและภาคีเครือข่ายพร้อมให้การสนับสนุนบทบาทของทุกชุมชนเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุบนถนน" นายพีระพัฒน์ กล่าว

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่15 สิงหาคม 2565 โดยจะประกาศผล 20 พื้นที่ที่ผ่านรอบกลั่นกรอง ในวันที่ 1 กันยายน 2565 และประกาศผลการตัดสิน 10 พื้นที่ ในวันที่ 15 กันยายน 2565 มาช่วยกันทำให้ถนนของชุมชนปลอดภัยสำหรับทุกคนกันได้ที่ เว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น