สฟป.พัทลุง เขต 2 รับมอบอาคารโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สฟป.พัทลุง เขต 2 รับมอบอาคารโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ"

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ต้อนรับนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และคณะ ในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” ณ โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) โดยนางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) เป็นผู้กล่าวรายงานการก่อสร้าง นายสุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้ส่งมอบอาคารโรงอาหาร ให้แก่โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ การส่งมอบอาคารโรงอาหารในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ รองผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ่งการก่อสร้างอาคารโรงอาหารในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 128 ในจำนวน 130 หลัง

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น