นายกฯ ชมจนท.เคร่งครัดการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข-ข้อกำหนด ศบค. หลังดีเดย์ 1 มิ.ย. ผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายกฯ ชมจนท.เคร่งครัดการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข-ข้อกำหนด ศบค. หลังดีเดย์ 1 มิ.ย. ผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิง

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” ชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เคร่งครัดตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข-ข้อกำหนด ศบค. หลังดีเดย์ 1 มิ.ย. ผ่อนคลายเปิดสถานบริการบันเทิงพื้นที่สีเขียว-ฟ้า ด้านสถานประกอบการขานรับ พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ที่ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งในการตรวจติดตามประเมินผลกลุ่มสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้มีการปฏิบัติตามตามมาตรการสาธารณสุขและข้อกำหนด ศบค. หลังสถานบริการบันเทิงดังกล่าวในพื้นที่สีเขียว-สีฟ้า ได้เปิดกิจการวันแรกไปแล้วเมื่อ 1 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา ซึ่งสถานประกอบการและแหล่งสถานบริการบันเทิงต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและข้อกำหนด ศบค. พร้อมมีการปรับตัวและกิจกรรมที่สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล

“กรณีที่มีสถานบริการและสถานบันเทิงหลายแห่ง เรียกร้องต้องการให้รัฐบาลมีการขยายเวลาเปิดจากไม่เกินเวลา 24.00 น. เป็นให้เปิดได้ถึง 02.00 น. นั้น การดำเนินการหรือการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานบริการบันเทิงและผู้ที่มารับบริการ รวมถึงประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าหากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลก็จะมีการประชุมหารือกับ ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมเป็นสำคัญ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น