การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และโรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการพิจารณาสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนในภาคใต้ จำนวน 5 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนได้ตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข การอยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ และเข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคม


ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น