เปิดตัว 1Sharing100 NFTs Art Project ผลงานศิลปะ NFT ไทยสู่สากล ตั้งเป้ายกระดับงานศิลปะเพื่อสังคม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เปิดตัว 1Sharing100 NFTs Art Project ผลงานศิลปะ NFT ไทยสู่สากล ตั้งเป้ายกระดับงานศิลปะเพื่อสังคม

บ้านศิลปะเอกชัย ร่วมกับ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโนแฮนด์ บริษัท บรอนซ์สยาม อาร์ต จำกัด และ ภาคีเครือข่าย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 1 Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยมีพันธกิจในการจัดกิจกรรมประมูลและจำหน่ายผลงานศิลปะดิจิทัล NFT เพื่อจัดส่วนแบ่งรายได้นำไปสมทบทุนกิจการการกุศล พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการประสานศิลปินและผู้ให้การสนับสนุนงานศิลปะ ทั้งในและต่างประเทศ มุ่งหวังในการขยายเครือข่ายและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบดิจิทัล NFT Art กำลังได้รับความสนใจจากชาวไทย และต่างประเทศ สำหรับ NFT Art หรือเรียกอีกอย่างว่า Non-Fungible Token (NFT) เป็นชื่อเรียกของเหรียญ (Token) Cryptocurrency ประเภทหนึ่งที่ใช้แทนความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ต่างๆ โดยสินทรัพย์นั้นจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะดิจิทัล เพลง ดนตรี ฯลฯ

นับเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการนำผลงานศิลปะดิจิทัล NFT มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมแห่งการแบ่งปัน รวบรวมและผนึกน้ำใจของบุคคลที่ชื่นชอบศิลปะทุกคนในโลก ผ่านกิจกรรมการกุศลที่สร้างสรรค์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

พิสิทธิ์ สุพล
ประธานโครงการหมู่บ้านศิลปะ 1Sharing100 Arts Village ผู้จัดตั้งโครงการฯ กล่าวว่า “เราตั้งใจสนับสนุนศิลปินที่มีใจอาสาเพื่อสังคมจากทั่วโลก มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น โครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นโครงการที่จะนำผลงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่ายหรือเพลง ฯลฯ มาโปรโมทขายในรูปแบบ NFT โดยนำรายได้แบ่งปันคืนสู่สังคมต่อไป อย่างยั่งยืน ” 

เอกชัย วรรณแก้ว
ประธานบ้านศิลปะเอกชัย กล่าวว่า “ในอดีตศิลปินจะนำผลงานตนเองไปจำหน่ายผ่านทางแกลลอรี่ หรือช่องทางส่วนตัว แต่ในปัจจุบันถือว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก เป็นเครื่องมือที่ทำให้ศิลปินสามารถจำหน่ายผลงานช่องทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะ NFT ที่สามารถเข้าถึงผู้ที่ชื่นชอบผลงานศิลปะได้ทั่วโลก” ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงบ้านศิลปะเอกชัยอีกว่า “บ้านศิลปะเอกชัย คือ แหล่งเรียนรู้ ฝึกหัด และสร้างโอกาสจากงานศิลปะแก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ หรือผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์ แต่ขาดพื้นที่หรือการสนับสนุนเพื่อสร้างฝันของตนเอง โครงการมีความมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างพื้นที่แห่งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่แห่งการแบ่งปัน การเกื้อกูล สนับสนุน และส่งต่อโอกาสให้กับผู้คนในสังคมได้อย่างยั่งยืน” 
ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์
ประธานกรรมการบริหาร บจก.จี-ยู ครีเอทีฟ กล่าวว่า “จี-ยู ครีเอทีฟ เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ เราต้องการที่จะดึงคนรุ่นใหม่เหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านงานศิลปะ NFT ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เข้าใจ และเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้ว เราหวังว่าจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กสนใจที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม” นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมถึง โครงการ Hi ว่า “เป็นโครงการที่ดำเนินการมามากกว่า 10 ปี แล้ว โดยเฉพาะผู้พิการซ้ำซ้อน เด็กด้อยโอกาส เด็กที่ถูกททารุณกรรม หรือแม้แต่เด็กที่ติดเชื้อ HIV เราก็เข้าไปให้การช่วยเหลือ” 

พีระบุญ เจริญวัย
ประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ กล่าวว่า “รายได้จากโครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน เราตั้งใจจะนำไปตั้งโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถลดภาระการรักษาของสุนัขและแมวจรจัด เพราะเนื่องจากปัจจุบัน มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นผลงานศิลปะต่างๆ ที่ลง NFT แล้วเข้าร่วมโครงการฯ นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จรรโลงใจ และเป็นการสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมโลกอีกด้วย”
จารุวรรณ เวชตระกูล
ประธานโครงการอาร์ตโนแฮนด์ กล่าวว่า “โครงการอาร์ตโนแฮนด์และบ้านศิลปะเอกชัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Pay It Forward เป็นปีที่ 4 ซึ่งแต่ละครั้งเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่ชื่นชอบผลงานศิลปะต่างๆ ส่วนหนึ่งเราได้แบ่งรายได้นำไปทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือแม้แต่กับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งโครงการ Pay It Forward ก็เข้าไปช่วยเหลือ” ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในส่วนของโครงการ Pay It Forward Special ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน เราจะเป็นตัวกลางในการให้ทุนผู้ด้อยโอกาสที่มีฝีมือในศิลปะด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความรู้เร่องการทำการตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ศิลปินมีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ” 
สิตาภา สุพล
กรรมการผู้จัดการ บจก.บรอนซ์สยาม ไฟน์อาร์ต กล่าวว่า “บรอนซ์สยามได้เข้าไปช่วยสนับสนุนศิลปินด้อยโอกาส ศิลปินที่ยังเป็นนิสิต นักศึกษา และมีผลงานที่โดดเด่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้ บรอนซ์สยามจึงเป็นตัวกลางในการนำผลงานของศิลปินเหล่านั้น นำมาเข้าร่วมกับโครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ศิลปินได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน” 

1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นศูนย์กลางในการนำผลงานศิลปะในรูปแบบดิจิทัล NFT โดยเปิดรับผลงานของศิลปินทุกเพศทุกวัย ทุกชาติ ทุกศาสนา มาร่วมกันนำเสนอผลงานศิลปะ เพื่อแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งคืนสู่สังคม
โครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ได้แก่ บริษัท บรอนซ์สยาม ไฟน์อาร์ต จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกบรอนซ์ชั้นนำของไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโนแฮนด์ และบ้านศิลปะเอกชัย เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมศิลปินผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีความสามารถด้านงานศิลปะ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด (G-Yu Creative Co.,Ltd.) องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ ด้านประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติ และองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ (The Hope Thailand) ผู้ระดมทุนจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ 

1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นโครงการที่จะแบ่งปัน และสนับสนุนถึง 6 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ Hi! Project Infinite giving การให้ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้ ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 2. องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ (The Hope Thailand) ผู้ระดมทุนจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ 3. โครงการ Pay it Forward Special เพื่อจัดทำกองทุนกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่มอบกองทุนกู้ยืม โดยปราศจากดอกเบี้ย ให้กับนักธุรกิจขนาดเล็กที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจที่สามารถส่งต่อน้ำใจ สู่สังคมอย่างยั่งยืน 4. โครงการจัดสร้างอาคารจัดเก็บผลงาน พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ Chiang Mai Art Museum เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะระดับนานาชาติ 5. โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ บ้านศิลปะเอกชัย เพื่อศิลปินผู้ด้อยโอกาส และ 6. โครงการหมู่บ้านศิลปะ 1Sharing100 Arts Village เพื่อจัดสร้างหมู่บ้านศิลปะและชุมชนแบ่งปัน เพื่อศิลปินทั้งในและต่างประเทศ ได้ใช้เป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ให้ก่อเกิดรายได้ซึ่งนำมาช่วยเหลือสังคม

สำหรับศิลปินท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.1sharing100.com หรือ 02 418 2885, 098 825 0585,098 263 8694

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น