โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ 18 ปีงบประมาณ 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ 18 ปีงบประมาณ 2565


ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ 18 ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส รองผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ 18 ตัวแทนโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพื้นที่การศึกษาภาคสงฆ์ 18 ทั้ง 20 เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินการ และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แบบอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ในการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น