รับมอบรถพยาบาล..00 - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รับมอบรถพยาบาล..00


นายศิลปชัย วัชรชวกุล
นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย รับมอบรถพยาบาล จากนางสาวกุลพรภัทร์ วงศ์มารภิญญา ประธานที่ปรึกษามูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์และนายอภิชาติ สุจิตรวรรณศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท แพลทินัมเอนจอยโปรดักส์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานโครงการสาขาการจัดการองค์การยุคใหม่พร้อมนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่5,6 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ณ.ที่ทำการสมาคมฯหมู่บ้านการ์เด้นโฮม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น