นายก “ตู่” นำ รมว.แรงงาน พบปะแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ สกลนคร พร้อมให้กำลังใจอาสาฯย้ำเรื่องหลักประกันสังคมที่ยั่งยืน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายก “ตู่” นำ รมว.แรงงาน พบปะแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ สกลนคร พร้อมให้กำลังใจอาสาฯย้ำเรื่องหลักประกันสังคมที่ยั่งยืน


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสกลนคร โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายเรวัต พิพัฒวงศ์เจริญ ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร นางสาวคนึงสุข ดีสุด หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายด้านแรงงานของจังหวัดสกลนคร ที่มาคอยต้อนรับ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสกลนคร ของ ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมเยี่ยมพบปะแรงงานนอกระบบ อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายแรงงานของจังหวัดสกลนคร ว่า รัฐบาล ให้ความสำคัญในการดูแลสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายในการสร้างโอกาส ความเสมอภาค ทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้มีการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในเชิงรุกให้กับคนทำงานทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้เข้าถึงสวัสดิการความคุ้มครองทางสังคม โดยการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ได้รับความคุ้มครอง จากระบบประกันสังคม ซึ่งอาสาสมัครแรงงาน มีความสำคัญในการเป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ ท่านนายกรัฐมนตรี และผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอเป็นกำลังใจให้กับอาสาสมัครแรงงาน ที่เป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจ ประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันสังคมที่ยั่งยืนต่อไป


รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ส่งเสริมกลุ่มแรงงานนอกระบบ รวมทั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่และพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้เสนอ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... เพื่อดูแลพี่น้องแรงงานนอกระบบ ซึ่ง ครม. ได้มีมติอนุมัติหลักการแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันทางสังคม และรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรได้ ภายในงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้นำนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ และผู้เข้าร่วมงาน อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น