รมช.สาธิต ติดตามการจัดสร้าง “โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์” สถาบันพระบรมราชชนก จ.อุดรธานี ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รมช.สาธิต ติดตามการจัดสร้าง “โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์” สถาบันพระบรมราชชนก จ.อุดรธานี ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดสร้าง “โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์” สถาบันพระบรมราชชนก ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และคณะให้การต้อนรับ
ดร.สาธิต กล่าวว่า การจัดสร้าง “โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์” สถาบันพระบรมราชชนก เริ่มต้นจากความต้องการของพื้นที่ที่จะให้มีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการจัดบริการประชาชนในเขตสุขภาพที่มีจำนวนมากกว่า 5.5 ล้านคน จากการลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้พบว่า มีความก้าวตามลำดับ ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่3/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เห็นชอบโครงการฯ อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี และได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลนาราม(วัดป่านาคำน้อย) ประธานองค์อุปถัมภ์การก่อสร้างฯ กำหนดวันวางศิลาฤกษ์ในเดือนมหามงคล 1 กรกฎาคม 2565
สำหรับการจัดตั้ง “โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์” สถาบันพระบรมราชชนก แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่และแหล่งการเรียนการสอน ผลิตแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ เฟสที่ 1 เป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง เพื่อให้บริการดูแลรักษาประชาชนทั้งในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) รับเป็นประธานองค์อุปถัมภ์การก่อสร้างฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัด ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 1,200 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนที่ดินจากกรมธนารักษ์จำนวน 500 ไร่ ที่ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น