โครงการตามรอยพระราชาเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการตามรอยพระราชาเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ..00

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิธรรมดี และ อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ (ขวาสุด) ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม นำคณะผู้ดำเนินการโครงการตามรอยพระราชา เข้าเยี่ยมคารวะ น.ส. ตรีนุช เทียนทอง (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ที่จัดขึ้นสำหรับครูอาจารย์ จากทั่วประเทศ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการทรงงาน และความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UNSDG เพื่อนำไปบูรณาการ พัฒนา และปรับใช้ในหลักสูตรการสอนสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสนองตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ทั้งนี้ โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 18 ณ โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนวิถีชีวิตคนกับควาย จ.สระแก้ว ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เป็นสถานที่ฝึกควายให้สามารถทำการเกษตร เป็นแหล่งให้ผู้ที่สนใจศาสตร์การเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มิถุนายน นี้ ที่จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจร่วมเรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิธรรมดี เว็บไซต์ http://www.do-d-foundation.com แฟนเพจ: ตามรอยพระราชา-The King's Journey Facebook: มูลนิธิธรรมดีและ LINE Official: @dfoundation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น