"ลุงตู่"ลงพื้นที่เยี่ยมผลการดำเนินงานด้านเกษตรมูลค่าสูง ณ บ้านท่าเยี่ยม อำเมืองสกลนคร..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

"ลุงตู่"ลงพื้นที่เยี่ยมผลการดำเนินงานด้านเกษตรมูลค่าสูง ณ บ้านท่าเยี่ยม อำเมืองสกลนคร..00

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านเกษตรมูลค่าสูง ณ บ้านท่าเยี่ยม อำเมืองสกลนคร ชื่นชมกลุ่มผู้เลี้ยงโคมีความเข้มแข็ง แนะรับฟังข้อมูลมาประยุกต์ใช้ พัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. ณ บ้านท่าเยี่ยม อำเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านเกษตรมูลค่าสูง โดยจังหวัดสกลนครได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง ในด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ 4 ดำมหัศจรรย์แห่งศูนย์ฯ ภูพาน (ไก่ดำภูพาน สุกรภูพาน โคดำภูพาน และกระต่ายดำภูพาน) ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโคขุนโพนยางคำ และแพะเนื้อ แพะนมที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ทักทายให้กำลังใจผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมให้อาหารโค โดยตัวแทนผู้เลี้ยงโคเนื้อขอรับการสนับสนุนนักวิชาการเข้ามาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การแปรูป การพัฒนาคุณภาพเนื้อให้นุ่ม เพื่อให้สามารถสู้กับตลาดต่างประเทศ สร้างคุณค่า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมกลุ่มผู้เลี้ยงโคและกลุ่ม Young Smart Farmer ที่รู้จักปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการจัดหาอาหารที่มีคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาด ถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็ง ส่วนเรื่องการสนับสนุนนักวิชาการฯ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดหานักวิชาการให้ความรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค เพื่อพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน นายกรัฐมนตรีย้ำปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก นำข้อมูลความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร และขอให้รักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวอย่าให้ใครมาแตกแยก

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางต่อไปยังวัดป่านาคนิมิตต์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และวัดพระธาตเชิงชุมวรวิหาสร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น