นายกฯ เยี่ยมชม “ถนนผ้ายอมคราม” ร้านค้า-แหล่งผลิตผ้าย้อมครามสกล..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายกฯ เยี่ยมชม “ถนนผ้ายอมคราม” ร้านค้า-แหล่งผลิตผ้าย้อมครามสกล..00


นายกฯ เยี่ยมชม “ถนนผ้ายอมคราม” ร้านค้า-แหล่งผลิตผ้าย้อมครามสกล ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้สูงให้ จ.สกลนคร ชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลจนเกิดผลเป็นรูปธรรม

นายกฯ เยี่ยมชม “ถนนผ้ายอมคราม” ร้านค้า-แหล่งผลิตผ้าย้อมครามสกล ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้สูงให้ จ.สกลนคร ชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลจนเกิดผลเป็นรูปธรรม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (15 มิ.ย.65) เวลา 16.00 น. ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เยี่ยมชม “ถนนผ้ายอมคราม” ร้านค้าและแหล่งผลิตผ้ายอมครามสกล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสภาหัตถศิลป์โลก (World Crafts Council) ได้รับการรับรองให้จังหวัดสกลนคร เป็น “นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งครามธรรมชาติ” (World Craft City for Natural Indigo) โดยเป็นหนึ่งในประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองนี้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้สูงให้กับจังหวัดสกลนคร แสดงถึงศักยภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยแบรนด์ชั้นนำของโลกยังได้นำผ้าครามไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อีกด้วย
นายกรัฐมนตรีชื่นชมผลิตภัณฑ์ผ้ายอมครามของชาวบ้าน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งชนิดผ้าผืนสำหรับนำไปตัดเองและแบบสำเร็จรูป รวมทั้งมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น และยังดีไซน์นำไปผลิตในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กระเป๋า หมวก กิ๊บ อุปกรณ์เพื่อความสวยงาม และของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น พร้อมทั้งยังมีสินค้าที่เป็นผลผลิตจากสมาชิกในชุมชนอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ทดลองทำผ้ายอมครามพร้อมให้กำลังใจอวยพรขอให้ขายดี กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น
พร้อมทั้งนายกรัฐมนตรีได้พบปะทักทายประชาชนที่มาให้การต้อนรับ โดยนายกฯ ชื่นชมถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลจนเกิดผลเป็นรูปธรรมและประโยชน์ต่อประชาชน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ต้องร่วมมือกันผ่านก้าวผ่านไปให้ได้ ขณะที่ประชาชนก็ต่างให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเช่นกัน ซึ่งบรรยากาศของการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

ทั้งนี้ ก่อนการเยี่ยมชม “ถนนผ้ายอมคราม” นายกรัฐมนตรีได้กราบสักการะหลวงพ่อพระองค์แสน และกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (พระสิริพัฒนาภรณ์) และเจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว (พระครูกิตติธรรมนิวิฐ) ณ พระวิหาร พร้อมกราบสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสกลนคร เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะ ยังได้ชมการแสดงต้อนรับ “ชนเผ่าสกลนคร” โดยชนเผ่าคนรักพระธาตุ 6 ชนเผ่า ได้แก่ ไทญ้อ ภูไท ไทโย้ย ไทกะโส้ ไทกะเลิง ไทลาว อย่างอบอุ่นและประทับใจด้วย ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มชนเผ่าดังกล่าวต่างมีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น สืบทอดและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา สามารถพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น