กทม.เพิ่มศักยภาพเมือง กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กทม.เพิ่มศักยภาพเมือง กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ..00

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานเลี้ยงในโอกาสที่นายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปของประเทศฝรั่งเศส ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซอยเจริญกรุง 36 เขตบางรัก ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปประจำประเทศไทย เช่น นายเดวิด เดลี (H.E. Mr. David Daly) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป นายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล (H.E. Mr. Jon Astrom Grondahl) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดน นายชานดอร์ ชิโพช (H.E. Mr. Sandor Sipos) เอกอัครราชทูตฮังการี เกี่ยวกับนโยบายสำคัญ ๆ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เช่น เศรษฐกิจ ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ การขนส่ง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศในทวีปยุโรปในอนาคต

ช่วงค่ำของวันเดียวกัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล และผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรับประทานอาหารค่ำตามคำเชิญของนายคาซูยะ นาชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ซอยนานาเหนือ (สุขุมวิท 3) โดยมี ดร.อะคิมะ อุเมะซาวา อัครราชทูตฝ่ายการเมือง นายชิเงกิ โคบายาชิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น นางสาวฮิคารุ คุวาฮาระ ที่ปรึกษาและนักวิจัยด้านการเมือง โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือร่วมกันถึงความร่วมมือที่จะเกิดในอนาคตระหว่างกรุงเทพมหานครกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น