“หมอหนู” เผย เริ่มใช้ UCEP Plus ยังไม่พบปัญหา แนะลด ละ เลิก “น้ำเมา” ก่อนกลับบ้านสงกรานต์ ลดความเสี่ยงจากโควิด 19 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

“หมอหนู” เผย เริ่มใช้ UCEP Plus ยังไม่พบปัญหา แนะลด ละ เลิก “น้ำเมา” ก่อนกลับบ้านสงกรานต์ ลดความเสี่ยงจากโควิด 19


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ แผนการเปลี่ยนผ่าน “โควิด” สู่โรคประจำถิ่น หากอนาคตดำเนินการถึงเป้าหมาย อาจพิจารณาผ่อนคลายมากขึ้น เช่น ไม่ต้องสวมหน้ากากในสวนสาธารณะส่วน UCEP Plus ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการยังไม่พบปัญหา แนะลดละเลิกดื่มสุราก่อนสงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 แล้วนำไปแพร่ผู้สูงอายุในครอบครัว

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การเสนอข่าวยกเลิกสวมหน้ากากในสวนสาธารณะเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งผู้ที่เผยแพร่ข่าวได้มีการแก้ไขแล้ว ทั้งนี้ การทำให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ เช่น อัตราการเสียชีวิต ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน ความพร้อมของสถานพยาบาลความพร้อมของยา/เวชภัณฑ์ ถ้าเป็นไปตามที่กำหนดก็อาจจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการได้บ้าง เช่น หากได้รับวัคซีนครบถ้วน มีความปลอดภัย ก็ไม่ต้องสวมหน้ากากในสวนสาธารณะได้ สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง อยากให้ทุกคนได้กลับไปเยี่ยมบ้านอย่างปลอดภัยจากโควิด 19 จึงแนะนำให้ลูกหลานดูแลตนเองให้ปราศจากเชื้อ (Clean Up) ก่อนกลับบ้าน 7 วันโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้ติดเชื้อ รวมถึงลดละเลิกดื่มสุรา เพราะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดจากภาชนะ แก้วน้ำต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน ช่วยกันทำให้เป็นค่านิยมใหม่ สงกรานต์ทุกคนกลับบ้านไปมีความสุข ไม่นำเชื้อไปแพร่ให้ผู้สูงอายุในครอบครัวจนเกิดความสูญเสีย

ส่วนการปรับแนวทางการดูแลรักษาโรคโควิด 19 มาเป็น UCEP Plus ที่เริ่มเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีปัญหา ซึ่งเรื่องนี้ที่จริงไม่ได้กระทบกับการรักษา เนื่องจากไม่ว่าจะเจ็บป่วยโรคใด หากมีอาการฉุกเฉินก็สามารถใช้สิทธิ UCEP รักษาทุกคนอยู่แล้ว ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการฉุกเฉิน เช่น ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มอาการสีเขียว ก็เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือรักษาแบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad