กสร. จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP ลงนามความร่วมมือ ยกระดับการบริหารแรงงานด้วย GLP - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

กสร. จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP ลงนามความร่วมมือ ยกระดับการบริหารแรงงานด้วย GLP

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การยกระดับการบริหารแรงงานด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)” ร่วมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งยกระดับการบริหารจัดการแรงงานที่ดีด้วย GLP

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การยกระดับการบริหารแรงงานด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ร่วมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการคุ้มครองสิทธิ และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงออกถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบทางสังคม ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดี และขยายผลการพัฒนาสู่ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเป็นการยกระดับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน โดยแสดงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ ปลอดการค้ามนุษย์ อันจะส่งผลให้เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง “กระทิงแดง” (เรดบูล) เรดดี้ สปอนเซอร์ แมนซั่ม เพียวริคุ ซันสแนคและวอริเออร์ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานกว่า 5,000 คนบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน มีการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี เทียบเท่าระดับสากล พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจ TCP นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน สิ่งนี้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “TCPSustainability” ด้าน “Quality” ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและใจ สร้างความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพ


อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจ TCP ให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนส่งผลให้สินค้าและบริการได้รับการยอมรับจากลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคในเวทีการค้าโลกเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่น ๆ ยึดถือเป็นแนวทางในปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad