การประชุม Regional Action Group for ASEAN รมว.คลังร่วมการประชุม Regional Action Group for ASEAN จัดโดย World Economic Forum - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

การประชุม Regional Action Group for ASEAN รมว.คลังร่วมการประชุม Regional Action Group for ASEAN จัดโดย World Economic Forum


รมว.คลังเข้าร่วมการประชุม Regional Action Group for ASEAN ในหัวข้อ “การเตรียมตัวของอาเซียนในยุคหลังโควิด-19 โดยมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน” (Preparing for ASEAN’s Post COVID Era: Public-Private Collaborations on ASEAN Digital Economy) จัดโดย World Economic Forumนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุม Regional Action Group for ASEAN ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับนาย Kao Kim Hourn รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา และนาย Edi Prio Pambudi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการประสานงานด้านเศรษฐกิจ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมตัวของอาเซียนในยุคหลังโควิด-19 โดยมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน” (Preparing for ASEAN’s Post COVID Era: Public-Private Collaborations on ASEAN Digital Economy) ซึ่งจัดขึ้นโดย World Economic Forum เพื่อผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศในปี 2565 ได้แก่ ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปค ราชอาณาจักรกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพการประชุมอาเซียน และสาธารณรัฐอินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพการประชุม G20


ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวปาฐกถา โดยหยิบยกแนวคิดของการประชุมกรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ปี 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการชำระเงินข้ามพรมแดนและการพัฒนากรอบการกำกับดูแลสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวและออกแบบกรอบการกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลได้ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน การจัดทำความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน การพัฒนาการเข้าถึงบริการด้านการเงิน (Financial Inclusion) การเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัล (Digital Inclusion) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้เครื่องมือดิจิทัลในระบบศุลกากร ภาคการสาธารณสุข และภาคการเงิน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการชำระเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad