"ชยธรรม์ พรหมศร"ประชุมหารือร่วมกับ "H.E. Datuk Isham Ishak "ปลัดฯคมนาคมมาเลย์ฯพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง พร้อมอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารระหว่างประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565

"ชยธรรม์ พรหมศร"ประชุมหารือร่วมกับ "H.E. Datuk Isham Ishak "ปลัดฯคมนาคมมาเลย์ฯพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง พร้อมอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารระหว่างประเทศ


นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือร่วมกับปลัดกระทรวงคมนาคมของมาเลเซีย H.E. Datuk Isham Ishak ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยฝ่ายมาเลเซียมีความประสงค์ที่จะหารือความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงจากมาเลเซียมายังประเทศไทย สืบเนื่องมาจากข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการติดตามผลการหารือของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในประเด็นด้านการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร พร้อมกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเดินทางระหว่างสองประเทศ


ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเชื่อมต่อรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันออก (East Coast Rail Link: ECRL) ของมาเลเซียกับโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทย โดยปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงแผนการพัฒนาระบบรถไฟของไทยที่มุ่งเน้นการก่อสร้างรถไฟทางคู่เป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตามได้เสนอความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อโครงการ ECRL ของมาเลเซียเข้ากับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับระบบราง (MR-Map) ที่จะช่วยให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ในเส้นทาง MR1 (เชียงราย - นราธิวาส) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมของทั้งสองประเทศเพื่อหารือระดับนโยบายด้านการพัฒนาโครงข่ายระบบรางต่อไป สำหรับความคืบหน้าการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทย - มาเลเซีย และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่าง ไทย - มาเลเซีย ทางฝ่ายมาเลเซียแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจฯ และคาดว่าจะสามารถลงนามได้ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับจะเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการเดินทางของประชาชนระหว่างสองประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น