พม. จับมือ ศธ. เปิดโรงเรียนครอบครัวอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมหนุนคนรุ่นใหม่รับมือการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ผ่านการอบรม Digital Citizen จำนวน 30 คน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

พม. จับมือ ศธ. เปิดโรงเรียนครอบครัวอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมหนุนคนรุ่นใหม่รับมือการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ผ่านการอบรม Digital Citizen จำนวน 30 คน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65  เวลา 12.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เพื่อเปิดโรงเรียนครอบครัวอำเภอเมืองพิษณุโลก (ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) อีกทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ผ่านการอบรม Digital Citizen จำนวน 30 คน และพบปะพูดคุยแกนนำเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ ศธ. ร่วมลงพื้นที่นายจุติ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กับ 7 กระทรวง ในการทำงานแบบนอกกรอบสำหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทอย่างมากที่จะทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุลวงไปได้ เพราะการพัฒนาทุนมนุษย์ของการอบรม Digital Citizen จะทำให้เด็ก เยาวชนไทยมีคุณธรรม องค์ความรู้ และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเหมาะสม รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ และมีความปลอดภัย โดยร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง พม.นายจุติ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นเหมือนกับแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) แห่งหนึ่ง โดยนายกรัฐมนตรีอยากจะให้เกิดผลสำเร็จ และการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีจัดลำดับความสำคัญของโครงการเร่งด่วน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ต้องเร่งให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ดังนั้น การขับเคลื่อนโรงเรียนครอบครัวจะตอบโจทย์หลายอย่าง รวมถึงการทำห้องสมุดดิจิทัล และสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะทำให้เด็ก เยาวชนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีสถิติของคนฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น เราต้องมาให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก เยาวชน ซึ่งวันนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จะเข้ามาทำงานร่วมกับผู้ปกครองในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กนักเรียนและครอบครัว ทั้งนี้ โรงเรียนครอบครัวแห่งนี้จะเป็นก้าวแรกของความสำเร็จของทุกกระทรวงที่ได้มาทำงานร่วมกัน คือ การสร้างคุณธรรม องค์ความรู้ ทักษะเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad