รัฐบาลรับข้อเสนอกลุ่มตัวแทนเครือข่ายองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 65 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

รัฐบาลรับข้อเสนอกลุ่มตัวแทนเครือข่ายองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 65


รัฐบาลรับข้อเสนอกลุ่มตัวแทนเครือข่ายองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 65 ยืนยันพลังสตรีเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เร่งแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกรทรวงกลาโหม มอบหมายให้นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลรับหนังสือข้อเสนอจากกลุ่มตัวแทนเครือข่ายองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

ภายหลังรับหนังสือข้อเสนอฯ นางสาวรัชดาฯ กล่าวว่า ในนามตัวแทนของรัฐบาลขอขอบคุณเครือข่ายองค์กรสตรีทุกเครือข่ายที่ได้นำเสนอข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลเพื่อพิจารณาดำเนินการ ในส่วนข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นมานั้น บ้างเรื่องรัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการความปลอดภัย ลดพื้นที่เสี่ยงต่อการละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องการแก้ปัญหาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการกระทำรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ มีการเฝ้าระวังและจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง และเตรียมผลักันให้เป็นวาระแห่งชาติด้วย ในส่วนเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิแรงงานหญิง กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขในหลาย ๆ เรื่องแล้วเช่นกัน

นางสาวรัชดาฯ กล่าวยืนยันว่า ข้อเสนอทุกข้อของกลุ่มเครือข่ายองค์กรสตรี รัฐบาลจะได้นำไปพิจารณา ผ่านการทำงานอย่างบูรณการของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของผู้หญิง พร้อมกับเน้นย้ำว่า รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของสตรีในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการยุติการเลือกปฏิบัติ พร้อมส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และบทบาทของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และการบริหารในทุกระดับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งดำเนินการตามข้อเสนอ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของสตรีที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad