สธ.มอบรางวัล อสม.ดีเด่น ปี 65 พร้อมเดินหน้าสนับสนุน อสม.หมอคนที่ 1 เสริมความเข้มแข็งระบบ สาธารณสุขไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

สธ.มอบรางวัล อสม.ดีเด่น ปี 65 พร้อมเดินหน้าสนับสนุน อสม.หมอคนที่ 1 เสริมความเข้มแข็งระบบ สาธารณสุขไทย


กระทรวงสาธารณสุข จัดงานเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด/ เขต/ ภาค/ ชาติ 12 สาขา เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมผลักดัน อสม. หมอคนที่ 1 ให้เป็นต้นแบบสุขภาพของคนในชุมชน สร้างรากฐานที่เข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “อสม.หมอคนที่ 1 ต้นแบบสุขภาพ ผู้นำจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหาร และประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ร่วมงาน

นายอนุทิน กล่าวว่า อสม.ถือเป็นจิตอาสาภาคประชาชนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบปฐมภูมิของประเทศ และเป็นผู้ที่บทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคในพื้นที่จนทำให้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติ ปัจจุบันประเทศไทยมี อสม.ทั้งสิ้น 1.05 ล้านคน ใน 12 สาขา ได้แก่ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, การส่งเสริมสุขภาพ, สุขภาพจิตชุมชน, ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน, บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ, การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, ภูมิปัญหาท้องถิ่นด้านสุขภาพ, การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน, การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม, นมแม่และอนามัยแม่และเด็ก, ทันตสุขภาพ และสาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ช่วยให้การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในชุมชนเป็นไปอย่างเข้มแข็งในทุกด้าน 

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินนโยบาย 3 หมอ ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน โดย อสม. เป็นหมอคนที่ 1 ทำงานร่วมกับหมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ และหมอคนที่ 3 คือ หมอครอบครัว ที่เป็นหมอในโรงพยาบาล ร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน และสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย

เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี กระทรวงสาธารณสุขได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่ อสม. 73 ราย ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ 12 สาขา และมอบรางวัล อสม.ดีเด่น สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ 4 ราย สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ราย และ อสม. กฟผ. 1 ราย ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ ตอบแทนความทุ่มเท เสียสละ ในการดำเนินงาน และเป็นแบบอย่างให้แก่ อสม. 1.05 ล้านคน ทั่วประเทศ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้อง อสม. 1.05 ล้านคน ที่เป็นพลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนเคียงบ่าเคียงไหล่กับกระทรวงสาธารณสุขในทุกสถานการณ์มายาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ทั้งการทำงานและระบบสวัสดิการ อาทิ โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. การผลักดันให้ได้รับเบี้ยเสี่ยงภัยสนับสนุนการทำงาน รวมถึงเยียวยาพี่น้อง อสม. อย่างเต็มที่ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาดูแลประชาชน
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า อสม. ต้องเป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน เป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้มีร่างกายที่แข็งแรง ปลอดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและความเสี่ยงด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงเป็นผู้นำจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุขึ้น เพื่อค้นหาอาการเจ็บป่วยปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และให้การดูแลรักษา พร้อมกับรายงานผลผ่านแอปพลิเคชั่น Smart อสม. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ อสม.ให้สุขภาพดีอย่างถ้วนหน้าต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น