สนง.คปภ. ตอบเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565 กรณีประกันโควิด จ่ายค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวันสำหรับ HI-CI หรือแบบ Hotel Isolation - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

สนง.คปภ. ตอบเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565 กรณีประกันโควิด จ่ายค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวันสำหรับ HI-CI หรือแบบ Hotel Isolation


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนง.คปภ. ออกประเด็นเพิ่มเติม ของประเด็นถาม-ตอบเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565 กรณีประกันโควิด เกี่ยวกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาพยาบาลแบบ HI-CI  หรือแบบ Hotel Isolation  โดยมี ประเด็นถาม-ตอบเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565 กรณีประกันโควิด เกี่ยวกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาพยาบาลแบบ HI-CI  หรือแบบ Hotel Isolation  เพิ่มเติม ดังนี้ 

ถาม : ค่ารักษาพยาบาลกรณี HI - CI - Hotel Isolation มีไหม  ถ้ากักตัวรักษาอยู่บ้าน จะมีค่ารักษาพยาบาลด้วยหรือ คืออะไรบ้าง ถ้ามีจะเคลมประกันตามคำสั่งได้ไหม ?

ตอบ  : ปัจจุบันเมื่อพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยอาจลงทะเบียนกับ สปสช. หรือไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิที่ตนมี ซึ่งจะได้รับการรักษาโดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สะดวก และไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ในกรณีนี้จะมีค่าใช้จ่าย ในการรักษาเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถได้รับการอนุโลมให้คุ้มครองตามคำสั่งนายทะเบียนนี้ได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้สิทธิจากประกันภัย และให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติให้มีมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกแนวปฏิบัติและคำสั่งนายทะเบียน

ถาม : เหตุใดคำสั่งนายทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565 จึงอนุญาตให้เคลมค่าชดเชยรายวัน หรือค่าชดเชยรายได้ ได้ในกรณีที่เข้าข่ายว่าเป็นผู้ป่วยใน โดยต้องมีทั้งปัจจัยเสี่ยงที่กำหนด และไม่มีสถานพยาบาลรองรับเท่านั้น?

ตอบ  : เนื่องจากกรณีที่เข้าข่ายว่าเป็นผู้ป่วยใน  และมีสถานพยาบาลรองรับ จัดเป็นผู้ป่วยในตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งสามารถเคลมประกันได้อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเขียนไว้

------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น