พิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพป.เขต 2 พัทลุง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

พิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพป.เขต 2 พัทลุง


ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.


ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 คน ร่วมพิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน และนอกจากนี้บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้บริจาคหนังสือในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้สโลแกน “30 ปี นานมีบุ๊คส์ สนับสนุนและบริจาคหนังสือให้โรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

(ข่าว โดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น