ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสพป.เขต2พัทลุง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสพป.เขต2พัทลุง


ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดฯ ร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติราชการของตนเอง เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ KRS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น