รัฐบาล โดย วธ.จับมือภาคีวัฒนธรรม จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

รัฐบาล โดย วธ.จับมือภาคีวัฒนธรรม จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี


รัฐบาล โดย วธ.จับมือภาคีวัฒนธรรม จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ร่วมเที่ยวยลชมวัง ไหว้พระ ขอพรเสริมสิริมงคล เรียนรู้สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 1/2565 กล่าวภายหลังการประชุม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ภายใต้หัวข้อ “พระบารมีปกเกล้าทั่วหล้าปวงประชา” วันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้วธ.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2325 ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2557 โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุก ๆ ด้าน สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า ภายในงานมีกิจกรรมใน 9 พื้นที่ ได้แก่ 1.การแสดง แสง สี เสียง ตำรับสำรับไทย และตลาดย้อนยุค ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและโรงละครแห่งชาติ 2.พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 3.พิธีบวงสรวง ที่ศาลหลักเมือง 4.ไหว้พระเสริมสิริมงคลและเที่ยวยลชมวังรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 5.นิทรรศการรัตนโกสินทร์ ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 6.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่สวนสันติชัยปราการ 7.ไหว้พระเสริมสิริมงคล สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน และการประกวดละครชาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 8.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่ศาลาเฉลิมกรุง และ 9.การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลาดนัดเยาวชน นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ ประกวดภาพถ่าย เสวนาทางวิชาการ และกิจกรรม “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ที่หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน เป็นต้น

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า การจัดงานนี้ได้ยึดตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อสนับสนุนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงานพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมวัง ไหว้พระเสริมสิริมงคลและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติ อย่างไรก็ตาม วธ.จะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เป็นระยะ หากมีความจำเป็นจะต้องปรับรูปแบบจัดงานเป็นแบบปกติและออนไลน์ควบคู่กัน
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเที่ยวชมงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ “พระบารมีปกเกล้าทั่วหล้าปวงประชา” ในวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น