อว. อัพเดทโครงการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย คัดเลือก 17 มหาวิทยาลัย 15 โครงการ ดำเนินงานกว่า 50% - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

อว. อัพเดทโครงการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย คัดเลือก 17 มหาวิทยาลัย 15 โครงการ ดำเนินงานกว่า 50%


ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) (คนกลาง) พร้อมด้วยศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการฯ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน (ที่ 2 จากขวา) ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ (ที่ 1 จากซ้าย) และ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (ที่ 1 จากขวา) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

กระทรวง อว. เดินหน้าการขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ 5 กลุ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพ เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ และยกระดับคุณภาพการศึกษา ในด้านต่างๆ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/เอกชน/ชุมชนตามกลุ่มยุทธศาสตร์และจุดเน้น สถาบันอุดมศึกษา ในลักษณะจตุรภาคี การรวมกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายหรือทิศทางของประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมาการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จไปกว่า 50 % และมีมหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือก 17 มหาวิทยาลัย 15 โครงการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad