สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงาน “วันรวมใจพ่อ” ครั้งที่ 13 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงาน “วันรวมใจพ่อ” ครั้งที่ 13


เมื่อวันที่ 15 มี.ค 65.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงาน “วันรวมใจพ่อ” ครั้งที่ 13 เพื่อแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างแห่งชาติที่ได้รับเกียรติบัตรประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และมอบรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า” ประจำปี ๒๕๖๔

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของผู้ที่ได้รับพระราชทานเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ที่มีความรู้สึกตรงกันว่า การที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาตินั้น นอกจากเกียรติที่ได้รับแล้ว น่าจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละคน มาร่วมกันทำประโยชน์ต่อประเทศชาติได้บ้าง และยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการช่วยเติมเต็มความรู้ ให้การใช้ชีวิตในบั้นปลายมีคุณภาพ ซึ่งพ่อตัวอย่างแห่งชาติส่วนใหญ่จะมีอายุสูงวัย จะได้มีสังคมใหม่ที่ดี สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้ทำการจัดงานวันรวมใจพ่อขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี 2552 งดไป ๑ ปี เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ ปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๓ โดยกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล

การจัดงาน “วันรวมใจพ่อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พ่อตัวอย่างฯ และครอบครัว ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ แสดงความยินดีแก่พ่อตัวอย่างฯ รุ่นใหม่ และต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมฯประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่าประจำปี ที่ได้ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอันเป็นที่ประจักษ์ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างผู้ทรงคุณค่า ประจำปี ๒๕๖๔ มี ๒ ท่าน เป็นภาคราชการ ๑ ท่าน และภาคเอกชน ๑ ท่าน ภาคราชการ ได้แก่ พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล ภาคเอกชน ได้แก่ นายธงชัย ล่ำซำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น