มท.1 ยํ้าให้พื้นที่จัด CI บริการประชาชน สร้างความมั่นใจในการเข้ารักษาตัวในศูนย์ Community Isolation - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

มท.1 ยํ้าให้พื้นที่จัด CI บริการประชาชน สร้างความมั่นใจในการเข้ารักษาตัวในศูนย์ Community Isolation


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเตรียมความพร้อมของศูนย์กักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และบ้านศรีสุขเมืองทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายทศพล เผื่อนอุดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการบริหารศูนย์โควิด-19 (ศบค.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ได้แพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการสีเขียว และได้เน้นย้ำให้กระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการด้านการเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อในกรณีไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดำเนินการจัดทำและเตรียมความพร้อมของศูนย์แยกกักในชุมชน หรือ Community Isolation (CI) รองรับในกรณีที่ประชาชนที่ไม่สามารถดำเนินการแยกกักตัวที่บ้าน ทั้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในชุมชน การบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค และยังกำชับให้ทุกจังหวัดดูแลขยะติดเชื้อ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อไปว่า สำหรับภาพรวมของศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) มีจำนวนประมาณ 4,100 แห่งทั่วประเทศ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (กลุ่มสีเขียว) ได้ประมาณ 123,000 ราย ในขณะนี้มีผู้ที่เข้ารับบริการแล้วประมาณ 28,000 ราย และยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกกว่า 95,000 ราย ดังนั้น หากพี่น้องประชาชนที่มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก ทั้งในรูปแบบ ATK และ RT-PCR และไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ได้ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้ารับการรักษาตัวที่ศูนย์ Community Isolation (CI) ใกล้บ้านท่านได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือสายด่วน สปสช. 1330

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad