พม. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ ผลิต Young Smart PR รุ่นแรกของประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พม. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ ผลิต Young Smart PR รุ่นแรกของประเทศ

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนในกิจกรรม "Uncle Talk คุยกับลุงไก่" โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
นายจุติ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นโครงการนำร่องรุ่นแรกของประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการบ่มเพาะให้เป็นอนาคตที่ดีในการพัฒนาประเทศ ด้วยการฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกรูปแบบ รวมถึงสามารถออกแบบสื่อสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ เพื่อนำผลการดำเนินงานไปประชาสัมพันธ์ขยายผลต่อในพื้นที่อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าอบรบตลอดเดือนธันวาคมนี้ จะได้ฝึกทักษะ ความรู้ เพื่อสร้างความมั่นใจ การรักษาสติ ทำให้มีความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นับเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักสื่อสารที่ดี อีกทั้งมีจริยธรรมในการนำเสนอความจริงให้กับประชาชนได้รับทราบ และขอให้นำไปปรับใช้ในอาชีพในอนาคตด้วยการบริหารความประทับใจครั้งแรก เมื่อเราสร้างความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นได้แล้ว เราจะต้องปกป้องชื่อเสียงและมาตรฐานเกียรติคุณในฐานะที่เป็นนักสื่อสารมืออาชีพ ซึ่งตนเชื่อว่านักสื่อสารเป็นหัวใจของสังคม ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะสามารถผลิตนักสื่อสารมืออาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี และเชื่อว่าเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีออกไปสู่สังคมได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad