การประชุมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงฯหรือ PA Support Team - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การประชุมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงฯหรือ PA Support Team

นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางสาวภิรญา นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อหารือแนวทางให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะมีการจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ตามหลักเกณฑ์ ว PA) ในวันที่ 6 -9 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น