ธนชาตประกันภัย ร่วมหนุนภาครัฐขับเคลื่อน “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” MOU ลุยผลักดันพลังชุมชน เดินนำลดอุบัติเหตุถนนสายรอง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ธนชาตประกันภัย ร่วมหนุนภาครัฐขับเคลื่อน “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” MOU ลุยผลักดันพลังชุมชน เดินนำลดอุบัติเหตุถนนสายรอง

ธนชาตประกันภัย ตอกย้ำบทบาทองค์กรเอกชนร่วมขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติมุ่งสร้างความปลอดภัยทางถนน ล่าสุด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” ย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทย มุ่งสู่เป้าหมายลดการสูญเสียให้เหลือ 12 ต่อแสนประชากร ในปี 2570 พร้อมเดินหน้าต่อเนื่องผลักดันบทบาทชุมชน โชว์พลังผู้นำลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรอง ดึงพนักงานและลูกค้าร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ
นายมหพล จินดาขันธ์ Head of customer management บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า ในฐานะภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และเป็นหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนสายรองผ่าน “โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ล่าสุด ธนชาตประกันภัยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทำงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565 - 2570) ของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในพิธีลงนามความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อ "ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”MEMORANDUM OF UNDERSTANDING for “Safe Roads, Save Lives” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นสังคมที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

“การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำบทบาทของธนชาตประกันภัย และโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย กับการเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนการลดอุบัติเหตุบนถนนระดับชาติ ซึ่งเราพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยจะนำเจตนารมย์และเป้าหมายที่มีร่วมกันนี้ ผลักดันให้เครือข่ายระดับชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้แสดงพลังให้ชัดเจนขึ้นกับบทบาทของผู้นำระดับพื้นที่ซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดจำนวนอุบัติเหตุบนถนน โดยเริ่มจากถนนของชุมชนเอง ขณะเดียวกันก็จะสร้างแนวร่วมจากพนักงานในองค์กร ขยายไปยังคู่ค้าและลูกค้าด้วย”
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก สอจร.และ สสส.ระบุว่า สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน เม.ย. - ต.ค. 2565 พบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปี 2564 ทุกเดือน เฉลี่ยเดือนละ 10% คาดว่าในเดือน ธ.ค. นี้ ตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมจะแตะระดับ 18,000 ราย เพิ่มขึ้นจาก 16,000 รายในปีที่ผ่านมา ถือเป็นความท้าทายสำคัญของแผนแม่บทการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการกำหนด “นโยบายลดการสูญเสียให้เหลือ 12 ต่อแสนประชากร ในปี 2570” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลก ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมให้สัตยาบรรณ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทั่วโลก ลงครึ่งหนึ่งในภายในปี 2573 โดยกลไกสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่งธนชาต ประกันภัย มั่นใจว่าหลังจากนี้การประสานและร่วมทีมกันของหลายฝ่ายจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่องและสามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้อย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น