รมว.พม. ชูผู้เสียสละเพื่อสังคม ช่วยสืบสาน รักษา ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทย...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. ชูผู้เสียสละเพื่อสังคม ช่วยสืบสาน รักษา ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทย...D

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม จำนวน 9 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคมสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดี ด้วยการช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนและความยากลำบากจากปัญหาสังคม อีกทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักของรัฐในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวง พม. ไม่อาจดำเนินงานเพียงหน่วยงานเดียวได้สำเร็จ จำเป็นที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชน ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและเสริมพลังการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคมสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดี โดยไม่หวังผลประโยชน์ มีความเสียสละ มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ กระทรวง พม. จึงได้มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม จำนวน 9 รางวัล สำหรับภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม.
วันนี้ เชฟชุมพล แจ้งไพร บุคคลตัวอย่างผู้สร้าง Soft Power ด้วยอาหารไทย มารับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม พร้อมกับนายนัทธพงษ์ ชนะพล พี่ชายผู้เสียสละ ยอมหยุดเรียนเพื่อทำงานส่งน้องสาวเรียนจบเป็นบัณฑิต และโพสต์คลิปผ่าน TikTok โดยเชฟชุมพลได้ชักชวนให้นายนัทธพงษ์มาสมัครเรียนเป็นลูกศิษย์ในหลักสูตร สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. โดยจะผลักดันให้มีเงินเดือนเป็นแสนให้ได้

นอกจากนี้ มีผู้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม อีก 7 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทวงคืนวิชาประวัติศาสตร์ 2) นายเลิศกรุ๊ป ผู้จัดและตกแต่งอาหารสำหรับผู้นำเอเปค 2022 พร้อม Butler 3) ทีมเเกะสลักผักผลไม้ (โชติเวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเอเปค 2022 4) หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก 5) โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ และโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน "นวดแผนไทย" ศิลปะที่งดงามที่ถูกส่งต่อจากมรดกไทยสู่มรดกโลก 6) พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระผู้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม บ-ว-ร และ 7) นางสงบ ควรคนอง แม่บ้านวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เก็บกระเป๋าเงินนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและส่งคืนเจ้าของได้ทันเวลาก่อนกลับประเทศ
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการวันนี้ทำขึ้นเพื่อมอบให้ผู้เสียสละเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นเรื่องการสืบสาน รักษา ต่อยอด ความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่มีศิลปะวัฒนธรรมอันยาวนานและวิถีชีวิตเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทำให้ผู้คนยอมรับทั่วโลก โดยเราจะเป็นประเทศมหาอำนาจทางวัฒนธรรมและอาหาร อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายอย่างมาก ซึ่งเราจะใช้เรื่องนี้ ทำให้คนทั่วโลกอยากมาเยืยน ใช้ชีวิตหลังเกษียณ และทำงาน ดังนั้น ขอขอบคุณผู้เสียสละเพื่อสังคมในวันนี้ ที่ทำหน้าสืบสาน รักษา และต่อยอดวัฒนธรรมไทยที่ยิ่งใหญ่ และอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาไว้ อีกทั้งขอให้ผู้เสียสละเพื่อสังคมช่วยกันรักษาความดี ความซื่อสัตย์ และวัฒนธรรมไทยไว้ รวมทั้งช่วยกันสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ และเผยแพร่ให้คนทั้งโลกได้ประจักษ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น