รมว.พม. เปิดร้านเสริมสวยต้นแบบ “Charmante (ชาร์มองต์)” มุ่งสร้างอาชีพ รายได้ ให้แม่เลี้ยงเดี่ยว & สตรีประสบปัญหาสังคม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. เปิดร้านเสริมสวยต้นแบบ “Charmante (ชาร์มองต์)” มุ่งสร้างอาชีพ รายได้ ให้แม่เลี้ยงเดี่ยว & สตรีประสบปัญหาสังคม

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 65 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดร้านเสริมสวยเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย “Charmante (ชาร์มองต์)” โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด และ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ผู้บริหาร ชลาชลกรุ๊ป ร่วมงาน อีกทั้งมีการรับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากคุณพรเสก - ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี เพื่อสนับสนุนโครงการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ณ ร้าน “Charmante (ชาร์มองต์)” ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ
นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. อย่างครบวงจร ทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพ การบริหาร การตลาด และการฝึกฝนทักษะความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการอบรมวิชาชีพเสริมสวยจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวของ สค. ได้มีสถานที่ฝึกประกอบอาชีพจริง เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญและได้เรียนรู้ในการบริหารจัดการร้านเสริมสวยในสถานการณ์จริง รวมทั้งมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้
วันนี้ กระทรวง พม. โดย สค. ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) บริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ความงาม ภายใต้แบรนด์โลแลน) และ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เปิดร้านเสริมสวย "Charmante (ชาร์มองต์)" ร้านต้นแบบในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.00 น. โดยช่างเสริมสวยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการอบรมจากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ โครงการช่างผมอุ่นใจ และโรงเรียนเสริมสวยชลาชล จำนวน 2 คน
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า อาชีพช่างเสริมสวยเป็นอาชีพที่สุจริต ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจและมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งร้านเสริมสวย "Charmante (ชาร์มองต์)" จะมอบความสะดวกสบายและราคาที่เป็นธรรม ในขณะเดียวกัน โอกาสที่เราจะพัฒนาจากช่างเสริมสวยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และเป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ กระทรวง พม. ตั้งใจจะดำเนินโครงการนำร่องนี้เป็นเวลา 2 ปี โดยในเบื้องต้น เพื่อเป็นการทดลองวัดผลว่าจะสามารถผลิตแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องการอาชีพนี้ได้ปีละเท่าไหร่ ซึ่งจะต้องผ่านการสอบของสภาวิชาชีพช่างผม เพื่อเป็นการการันตีว่ามีความเชี่ยวชาญด้านเส้นผมและหนังศีรษะ ในขณะที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และกรุงเทพฯ จะเป็นกลายเมืองที่มีคนจำนวนมากอยากมาพักผ่อนและอยู่อาศัยหลังเกษียณอายุ ดังนั้น การบริการต่างๆ ต้องมีให้พร้อม แม้กระทั่งช่างเสริมสวยต้องฝึกเรียนรู้ภาษอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยร้าน "Charmante (ชาร์มองต์)" มีจุดเด่นคือ ความสะอาด สุขอนามัย ซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการต้องได้รับความพึงพอใจและมั่นใจว่าตนเองดูดี สวย – หล่อขึ้น นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้มีอาชีพและพัฒนาฝีมือสู่มืออาชีพต่อไป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น