พม. จัดประชุมระดับรัฐมนตรี ความร่วมมือระดับพหุภาคีในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ครั้งที่ 5 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พม. จัดประชุมระดับรัฐมนตรี ความร่วมมือระดับพหุภาคีในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 5 (5th COMMIT Inter-Ministerial Meeting : IMM 5) หัวข้อเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มเข็งอย่างยั่งยืนในความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Strengthening Lasting and Sustainable Muti-Lateral Cooperation to End Trafficking in Persons) ซึ่งจัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ทั้งนี้ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ในฐานะรองหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอส รัชดา เลเชอร์ กรุงเทพฯ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้แทนประเทศสมาชิก ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นายอนุกูล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 18 ปี ตั้งแต่มีการก่อตั้งกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking : COMMIT Process) หรือกระบวนการ COMMIT เมื่อปี 2547 โดยรัฐบาล 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักไทย ที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จนกระทั่งถึงวันนี้ กระบวนการ COMMIT ยังคงดำเนินความร่วมมืออย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ซึ่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากประเทศสมาชิก COMMIT เป็นแหล่งผลิตอาหาร และมีความโดดเด่นทั้งในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม จึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคทั่วโลก อย่างไรก็ตาม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิก COMMIT ยังคงเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบใหม่ รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้รูปแบบการค้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อประเทศสมาชิกสำหรับความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ ทุกท่านคงเห็นพ้องต้องกันว่า หัวข้อหลักการประชุมเหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน คือ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์" เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมค้ามนุษย์ไม่อาจรับมือและแก้ไขได้เพียงประเทศใดเพียงลำพัง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปทั่วอนุภูมิภาค ดังนั้น เราทุกประเทศต้องร่วมมือกันจึงจะสามารถจัดการกับอาชญากรรมที่ร้ายแรงนี้ได้ วันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้พบปะกัน แม้ไม่ได้ประชุมแบบพบหน้า แต่การประชุมออนไลน์ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความมุ่งมั่นและความร่วมมือของเราในการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้กันและกัน การทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติการที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งการมองไปข้างหน้าสำหรับความยั่งยืนของกระบวนการ COMMIT ของทั้ง 6 ประเทศสมาชิก

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามรัฐบาลไทย ขอยืนยันในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิก COMMIT ทุกประเทศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนของเรา และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันนี้ จะเป็นพื้นฐานในการก้าวสู่ความร่วมมือ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและกระบวนการ COMMIT ในอนาคตต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad