ขยายเวลา โค้งสุดท้าย!!! ขอเชิญน้องๆ เยาวชนร่วมส่งผลงานไวรัลคลิป ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขยายเวลา โค้งสุดท้าย!!! ขอเชิญน้องๆ เยาวชนร่วมส่งผลงานไวรัลคลิป ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศได้มีโอกาสแสดงผลงานอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปที่สื่อถึงเรื่องราวที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ปลูกฝังให้เยาวชนของชาติ เกิดความรักเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมส่งผลงานได้แล้ววันนี้ถึง 19 ธ.ค.65 นี้เท่านั้น!! โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://sopsd.mod.go.th/Viralclip.aspx

กติกาและเงื่อนไขของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ และผลิตคลิปวิดีโอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจ จำนวน 1 เรื่อง ความยาวคลิปไม่น้อยกว่า 45 วินาที และไม่เกิน 1.30 นาที มีคุณภาพ Full HD 1080p พร้อมใส่คำบรรยายภาษาไทย
2. ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ห้ามลอกเลียนแบบ และจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่ หรือเคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนว่ามีการลอกเลียนแบบ จะถือว่าการเข้าร่วมประกวดของผู้ประกวดรายนั้นเป็นโมฆะ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว
4. ผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องส่งมอบผลงานเป็นไฟล์นามสกุล MP4 ทางอีเมล์ multisopsd@gmail.com และยินยอมโดยไม่มีเงื่อนไข หากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะนำผลงานนั้นไป แก้ไข ดัดแปลง หรือปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เพิ่มเติมได้โดยไม่ขออนุญาตผู้เข้าประกวด
5. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รูปแบบและการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานที่อีเมล์ multisopsd@gmail.com ภายในวันที่ 19 ธ.ค.65
2. สามารถ Download Logo หน่วยงาน ได้ที่ https://sopsd.mod.go.th/
3. ประกาศผลบนเว็บไซด์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม https://sopsd.mod.go.th/ ในวันที่ 21 ธ.ค.65

หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 หัวข้อ
แนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ 20 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน
คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad