ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)

ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายโสภณ เรืองบุญ ผอ.รร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ และ นายณัฐพล มิตรอารีย์ ผอ.รร.บ้านไร่ นายเสวก สังขจันทร์ อสส.ประจำพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) และห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในภาวะขาดแคลนผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และมีห้องเรียนสาขา 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขื่อนวชิราลงกรณ การสัญจรเพื่อเข้าพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบาก เดินทางด้วยเรือ และต่อด้วยรถอิแต๊ก โดยเฉพาะห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ที่ยังไม่มีไฟฟ้า และไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างล้าช้า การบริหารจัดการในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงได้แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) และห้องเรียนสาขา ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งการปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ให้น่าอยู่น่าเรียน สะอาดร่มรื่นดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ได้ถ่ายทอดแนวคิดของ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ผู้ดูแลรับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของบ้านเมือง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนา 1 อาชีพ 1 ดนตรี 1 กีฬา โดยได้เสนอแนะให้โรงเรียนส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนอยู่ในบริบทของสถานที่ท่องเที่ยว ฝึกนักเรียนประกอบวิชาชีพ ทั้งมัคคุเทศก์น้อย ร้านขนม เบเกอรี่ ร้านกาแฟ และอื่นๆ พร้อมทั้งแนะนำให้เชิญชวนผู้ปกครองมาเรียนรู้บริบทร่วมกับนักเรียน สร้างความเป็นเจ้าของ ความรักโรงเรียน รักที่จะพัฒนาโรงเรียนไปพร้อมกัน นอกจากนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเรือให้กับโรงเรียน ใช้เดินทางในการเข้าออก และขนส่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอีกด้วย


ภาพ/ข่าว : นางสาววรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad