ธนชาตประกันภัย พร้อมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล(PDPA) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ธนชาตประกันภัย พร้อมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล(PDPA)

ธนชาตประกันภัย พร้อมตอบโจทย์กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการตลาดยุคดิจิทัล พัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย การันตีว่าทุกขั้นตอนการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ทุกข้อมูลได้รับความคุ้มครอง อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสม

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ โดยบริษัทมีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในส่วนของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการในการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศในระดับสากล ตลอดจนการใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมหรือสิทธิอื่นใดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจัดการความยินยอมหรือใช้สิทธิตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง

“ธนชาตประกันภัย ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและบทบัญญัติของกฎหมาย ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตระหนึกถึงสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติของสำนักงาน คปภ. รวมถึงมาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการทำงาน ด้านการโอนหรือเปิดเผยข้อมูลไปยังคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก ด้านบุคลากรโดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การันตีได้ว่าทุกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัยและได้รับการดูแลตามที่กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ” นายพีระพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ ลูกค้าธนชาตประกันภัย สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่เว็บไซต์ธนชาตประกันภัย www.thanachartinsurance.co.th หัวข้อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล E-mail: DPO.TNI@thanachart.co.th หรือ ศูนย์บริการข้อมูลส่วนบุคคล โทรศัพท์ 0-2308-9369 (ในวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:00 น.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น