รมว.พม. เปิดศูนย์ “One Stop Service” ช่วยเหลือสังคมต้นแบบ เขตหนองแขม กทม. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. เปิดศูนย์ “One Stop Service” ช่วยเหลือสังคมต้นแบบ เขตหนองแขม กทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนรัฐเอื้อราษฎร์ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ต้นแบบนําร่องในพื้นที่เขตหนองแขม เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและสถานการณ์โควิด – 19 ในรูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่กับทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวง พม. ตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. อีกทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ จำนวน 8 ราย และงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองหนองแขม “ร่วมใจสู้ COVID – 19” จำนวน 330,000 บาท เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 100,000 บาท เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 ครอบครัว เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ทั้งนี้ มี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้อำนวยการเขตหนองแขม แกนนำและชาวชุมชนรัฐเอื้อราษฎร์ และผู้แทนกองทัพเรือ เข้าร่วมงาน

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. มาเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแห่งนี้ เพื่อมาดำเนินงานตามนโยบายที่ให้เข้าหาประชาชนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ วันนี้ เรามาเพื่อรับทราบ รับรู้ปัญหาว่ามีอะไรบ้างที่ยังต้องปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับชุมชนในกรุงเทพฯ ซึ่งเรามีความตั้งใจจะเปิดให้ครบ 50 ศูนย์ในกรุงเทพฯ ถึงแม้ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพฯ มีความสะดวกสบายแล้ว แต่มีส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ วันนี้ เราเดินเข้ามาหาพร้อมกับประธานชุมชน ซึ่งเป็นคนที่ประสานงานกับกระทรวง พม. กทม. และอีกหลายกระทรวงที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ดังนั้นตามนโยบายรัฐบาลเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และพูดอยู่เสมอว่า คุณอยู่ที่ไหน คุณลำบาก เราจะไปหาคุณให้ถึง ซึ่งเราทำตามที่พูด และวันนี้เป็นการทำความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับกระทรวง พม. เป็นหลักการ ดังนั้น ประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับศูนย์แห่งนี้ เราจะดูแลทุกคนโดยไม่เลือกปฎิบัติ และการฝึกอาชีพ ฝึกทักษะใหม่ๆ นับเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีรายได้เสริม ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์กองทัพเรือ เป็นโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ตั้งอยู่ที่แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. โดยที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของ กคช. เพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 107 ไร่ ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย ประเภทบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 1,094 หน่วย ปัจจุบัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3,500 คน โดยมีการเสริมสร้างให้มีองค์กรในชุมชนดำเนินภารกิจในแต่ละด้านอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง อาทิ ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนแขวงหนองค้างพลู (04) เขตหนองแขม คณะกรรมการหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ และคณะกรรมการ 7 ชุมชนในหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร เป็นต้น :Cr;มณสิการ รามจันทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น