“No Victims No Tears” 6 มิ.ย. นี้ พบกับงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2565 โดย พม. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

“No Victims No Tears” 6 มิ.ย. นี้ พบกับงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2565 โดย พม.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  31 พ.ค. 65  เวลา 08.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ว่าเป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงได้ขับเคลื่อนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง อีกทั้งได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยได้มอบนโยบาย Zero Tolerance ที่มุ่งมั่นในการปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด และบูรณาการการทำงานของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างมุมมองสังคมไทยให้ตระหนักว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัวและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย จึงได้ดำเนินการจัดงาน "วันต่อต้านการค้ามนุษย์" อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2565 ได้กำหนดจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด “No Victims No Tears” ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance ด้วยการรณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และกระทรวง พม. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการผนึกกำลังร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน "วันต่อต้านการค้ามนุษย์" ประจำปี 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำหรับ 1) ผู้ปฏิบัติงาน 2) หน่วยงาน และ 3) เด็กและเยาวชน การนำเสนอวีดิทัศน์ผลงานสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และการจัดแสดงนิทรรศการสำคัญ ได้แก่ ผลการดำเนินงานปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (E - AHT) Mobile Application PROTECT - U และระบบสารสนเทศบริหารงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (DATIPFUND) รวมทั้งบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน โครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN - ACT) และสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น